عید مبعث بر همه مسلمین جهان مبارک باد...

عید مبعث، سالروز برگزیده شدن خوبترین خلقت خدا، تبسم سبز ایمان، رسول گل و نور و عشق حضرت محمد مصطفی (ص) بر همه مسلمین جهان مبارک باد .... 

به نقل از سایت : sakhtemankala.ir