سال نو و بهار طبیعت مبارک باد...

آغاز سال 1397، بهار طبیعت و شروع مجدد فصل تلاش و کوشش، بر همه سرداران سازندگی کشور عزیزمان مبارک باد.

 

به نقل از سایت : sakhtemankala.ir