مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب

مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس ابطال شد.به گزارش بنانیوز(Bananews.ir)،مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس با مبلغ بالغ بر 000/000/ 268/ 403 ریال، به دلیل عدم رعایت موازین قانونی

و قوانین حاکم بر قانون برگزاری مناقصات کشور و انحراف از نحوه صحیح قانون برگزاری مناقصات ابطال شد.مقرر شد مناقصه مزبور تحت نظارت نماینده اداره کل بازرسی استان تهران مجدداً در زمان مقتضی برگزار شود. ایسنا

به نقل از سایت : sakhtemankala.ir