فهرست تأمین کنندگان سامانه

در طی دو سال فراهم نمودن مقدمات اجرایی سامانه ملی تدارکات صنعت ساختمان کشور، کارگروه تأمین کنندگان سامانه، اطلاعات اولیه بیش از 1200 تولیدکننده معتبر در صنعت ساختمان کشور با بیش از 47000 قلم کالا را وارد سیستم جامع و یکپارچه سامانه نمودند.

با ورود سامانه به مرحله عملیاتی و تحویل پنل مدیریت تأمین کنندگان سامانه به مدیران هریک از تأمین کنندگان، این اطلاعات با پشتیبانی کارشناسان واحد مهندسی فروش سامانه در حال تکمیل می باشد.

 

لطفاً برای مشاهده فهرست کلیه تأمین کنندگان سامانه کمی تأمل بفرمایید...

به نقل از سایت : sakhtemankala.ir