ارزش های سازمانی

سامانه ملی تدارکات صنعت ساختمان کشور علاوه بر توجه به جنبه های اقتصادی و مدیریتی ، ضمن پایبندی و اقدام به ارزش های اخلاقی و انسانی و آگاهی از مسئولیت های اجتماعی ، تمامی تلاش خود را به منظور رعایت قوانین ، مقررات و استانداردها به کار بسته و پیروی از اصول و ارزش های زیر را در سرلوحه امور خود قرار داده است  :

   ارزش های سازمانی

 

تمرکز اصلی ما بر مشتری است و همواره به دنبال راه‌های موثرتری برای خدمت‌رسانی هستیم.

 

مثبت نگاه می‌کنیم و در تعاملاتمان به دنبال خلق فضای سازنده و شفاف هستیم.

 

همواره خودمان را منصفانه نقد می‌کنیم و هرجا لزوم تغییر را احساس کنیم، درنگ نمی‌کنیم.

 

برای اعتبارمان ارزش بسیار قائلیم و پیوسته آن را حفظ می‌‌کنیم.

 

همیشه به دنبال یادگیری هستیم و سخاوتمندانه یاد می‌دهیم.

 

حرفه‌ای فکر می‌کنیم و حرفه‌ای رفتار می‌کنیم.

 

باور داریم خوب کافی نیست، مشتاقانه به دنبال عالی هستیم.

 

آینده را حدس نمی‌زنیم، آن را با اقدامات امروزمان می‌سازیم.

 

یکپارچگی سازمانی را برپایه اعتماد، احترام و جایگاه انسانی افراد می‌سازیم.

 

مسئولانه اشتباهاتمان را می‌پذیریم و از آن درس می‌گیریم.

 

صمیمی و دوستانه، در عین حال منضبط و جدی هستیم.

 

تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی و نیکوکارانه به ما انرژی دوچندان می‌دهد.

 

مگر می‌شود یک روز اشتیاق به تکنولوژی نداشته باشیم؟

     

   منشور اخلاقی سامانه

بسمه تعالی

منشور اخلاق حرفه ای

سامانه ملی تدارکات صنعت ساختمان کشور

با ایمان به اراده خداوند متعال :

 

در جهت کسب رضایت حق تعالی گام بر می داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم .

 

پایبندی به اصول منشور اخلاقی را در هر شرایطی مقدم می داریم .

 

همواره رعایت شئونات و ارزش های اسلامی و کرامت انسانی را سرلوحه تعاملات فردی و سازمانی خود قرار می دهیم .

 

درک و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی را در کلیه سطوح سر منشاء سلامت رفتار سازمانی می دانیم .

 

مانت داری ، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات سازمانی را از مقدمات وظایف خود تلقی می نماییم .

 

دارایی ها و منافع ذینفعان سامانه را صیانت می نماییم .

 

رعایت موازین اخلاق حرفه ای و شفافیت اطلاعات ، اعتبار خود و اعتماد دیگران می دانیم .

 

حفظ و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد سامانه را به عنوان عالی ترین سرمایه های انسانی ، رمز موفقیت خود می دانیم .

 

با باور به بهره گیری از خرد جمعی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و تکیه بر اصول مهم  صداقت ، صمیمیت و اخلاق حرفه ای ، آن ها را به عنوان رویکرد اساسی سامانه ملی تدارکات صنعت ساختمان کشور پذیرفته و مورد توجه و اهتمام جدی قرار می دهیم .

 

به رشد و بهبود مداوم توانگری ( تخصص حرفه ای و پشتوانه مالی ) و تداوم ماندگاری ( حضور همیشگی در حوزه فعالیتی ) سامانه ملی تدارکات صنعت ساختمان کشور می اندیشیم .

 

در راستای کسب دانش حرفه ای به منظور ارتقا کیفی خدمات و فعالیت ها از هیچ کوششی دریغ نمی نماییم .

 

از نظرات و پیشنهاد های سازنده تحت عنوان نوآوری باز در راستای رشد و تعالی سامانه ملی تدارکات صنعت ساختمان کشور استقبال و فرهنگ انتقادپذیری را ارتقا می بخشیم .

     
به نقل از سایت : sakhtemankala.ir