خانه

شركت بهران فراز نوين

شركت بهران فراز نوين

اين مجموعه از سـال 1360 با نـام سلكتـور در صنعـت آسانسـور به عنوان نمايندگي رسمي شركت ايران شيندلر در استان خراسان فعال بوده و مديريت آن از سـال 1381 تحـت عنـوان شركـت بهـران فـراز نويـن ( سهامي خاص ) با استانداردهاي شيندلر آسانسورهاي نيمه وارداتي ( تركيبـي اروپــا ) را در پروژه هاي معتبر ارائه نموده است.

 

شركت بهران فراز نوين با كادر فني متخصص متشكل از مهندسين برق ، مكانيك و عمران تا كنون توانسته است صدها پروژه را در بخش هاي دولتي و خصوصي با نظارت دقيق بر اساس آخرين روشهاي استاندارد جهاني اجرا نمايد.

برخی از محصولات

موتور و گیربکس درب تابلو فرمان
     
به نقل از سایت : sakhtemankala.ir